Add to collection
 • + Create new collection
 • Te ao Māori me te kēmu Kiwi Kai whakataruna ahuwhenua

  Ko tā ngā tauira, he torotoro i te ao Māori ki roto mai o te horopoki o te ahuwhenua me te whakaputa kai mā te tākaro i te kēmu Kiwi kai whakataruna ahuwhenua. Ko tā te kēmu, he tuitui i ngā ariā o te ao Māori pēnei i te tohatoha mātauranga Māori, te reo Māori me ōna tikanga ki roto ki ngā takiwā e whakaatuhia nei ki ngā tauira.

  He rauemi tēnei nō te kohinga rauemi nei rauemi Pākehā e tautoko ana i tō ngā kaiako māramatanga ki te pūtaiao me ngā aria o te ao Māori, ā, e hohonu ake ai te ako a ngā tauira i a rātou ka tākaro i a Kiwi Kai.

  Mana Atua

  I te ao Māori, ko Papatūānuku te whaea o te whenua, ā, ko Ranginui te matua o te rangi. Ko ngā mea katoa i hua mai i a rāua, nō reira, me manaaki te whenua, hau takiwā me te wai anō hoki.

  Rights: Wāhi tūmatanui

  Atua Māori

  Ko tā te ao Māori, ko Ranginui ki runga, ko Papatūānuku ki raro. Ko rāua tahi ngā mātua o te ao me ō rāua tamariki; ko Tane Māhuta te atua o te ngahere, ko Tangaroa te atua o te moana, ko Rongomātāne te atua o te mahinga kai, arā te kūmara, ā, ko Haumiatiketike te atua o ngā kai tupunoa, arā te aruhe.

  Ko Papatūānuku rāua ko Ranginui ka noho hei tuarongo ki ngā nōhanga kei roto i te taiao kēmu o Kiwi Kai whakataruna ahuwhenua. I ngā tauira e tākaro ana i te kēmu, ka tūtakitaki nei rātou ki ētahi whakaahuahanga atua, whakataukī hoki e whai pānga ana ki te whakatipu kai. Hei tauira, kia kuhu atu ngā tauira ki te ngahere, ka tūtakina rātou ki te whakataukī: iti noa ana he pito mata. Ka ako hoki ngā tauira mō te atua, mō Tāne Māhuta ki roto i ngā takiwā o te ngahere. Ka whai pānga mai a Papatūānuku mēnā ka whakataua he whakaaro e hāngai ana ki te oneone me ngā pātiki. Hei ngā nōhanga repo, awa hoki ka tūpono atu nei ngā tauira ki a Tangaroa, te atua o te wai māori me te moana.

  Ko ētahi atu nōhanga ki roto o te Kiwi Kai kēmu e whakahaerehia nei e ngā atua e hāngai ana, pēnei i a:

  Rongomātāne: te atua o te ahuwhenua pēnei i te kumara rāua ko Haumiatiketike: te atua o ngā kai puihi pēnei i ngā pakiaka o ngā tipu puihi me ngā pītau huruwhenua.

  Rūaumoko (te atua o ngā puia me ngā kaupeka) rāua ko Tāwhiri-mātea: te atua o ngā hau me te huarere e kitea ana hoki i ngā pūrākau Māori, engari kāore e whakahua arorangihia ki roto o te kēmu.

  E kitea ana i te papakupu whāiti i te hononga puka tīpoka he whakaemitanga kupu reo Māori, pēnei i ngā atua, me o rātou whakapākehātanga, whakamāramatanga anō hoki.

  Te Taiao, whenua, me ngā tāngata

  Nāu te rourou, nāku te rourou, ka ora ai te iwi.

  Kua whakaritea te kēmu Kiwi Kai whakataruna ahuwhenua ki roto o te taiao whānui. Ko te taiao, ko te ao tūroa. E noho nei te whenua ki roto o te taiao, ā, ko te oneone hoki, ko te paru. He āhuatanga māori ēnei. Kei runga i te whenua me te oneone ko ngā waihangatanga a ngā tāngata hei ngaki kai: pātiki, māra kai anō hoki.

  Ko ngā pāmu, e noho ana ki roto i ō rātou nei taiao whānui. He hoa haere ngā ritenga ahuwhenua me te taiao, nō reira, ko ā tātou mahi ki te whenua, ka whakaaweawe hoki i te pūnaha hauropi katoa e karapoti ana i taua wāhi.

  Ko te kaiahuwhenua, māna tēnei kauhanganuitanga e whakahaere.

  Mauri

  Ko te mauri tētahi āhuatanga e kitea ana i ngā mea katoa. Ka taea te rongo te mauri o tētahi taiao ora mā roto i te korou uekaha, mārohirohi hoki me te ranea o te kanorau koiora ka kitea.

  I te wā e tākaro ana i te kēmu, e whakaaweawe ana ngā whakatau a ngā tauira i te oranga o ngā nōhanga pēnei i te awa. Ka akiaki tēnei kia whai whakaaro ki te mauri, ngā honohononga, ngā raru o te ahuwhenua me a tātou mahi whakapeto kia whai pānga tātou katoa ki te mauri, te wairua me te mana o te taiao. Ko ngā mahi ka mahia ki roto o te kēmu Kiwi Kai whakataruna ahuwhenua ka whai pānga ki ēnei āhuatanga o te taiao ahuwhenua kua whakaritea nei. Hei tauira, ki te tangohia e ngā tauira ngā otaota mai i te repo, ka tukuna te urupare, ‘ka tipu mai anō te mauri o te repo.’

  Mana

  He nui ngā āhuatanga o te mana, pēnei i te mana atua, te mana tūpuna/tipuna me te mana tangata. Ko te mana atua he mea heke iho i ngā atua. Ko te mana tūpuna/tipuna he mana heke iho i ngā mātua tūpuna (he mana rangatira e tuku nei ki a tātou te mana ki te whakatau whakaaro, ki te arataki hoki). Ko te mana ka takea mai i ō tātou whenua, papa, wai, rawa hoki, e kīa nei he mana whenua. Ko te mana tangata, he mana ka ūhia ki te tangata hei whakahaumako i te taiao kia toitū ai (mā roto i ngā ariā matua pēnei i te kaitiakitanga me te tikanga).

  Te mana o te taiao

  Ko te mana o te taiao, ko te mana o te ao tūroa. Ko te taiao tō tātou nei ao. Nō reira, ko te mana o te taiao, ko te mana hoki o te oranga tonutanga o te taiao. Ko te mana o te taiao, he tuku mana, ngao ki te oranga tonutanga o te taiao e whakawhirinaki nei tātou, te mea hoki e tōia mai ai he oranga tonutanga mō tātou. Ka taea e tātou te tuku mana ki te taiao mā te whakatau whakaaro, mā te kawe tikanga e ora ai, e whanake mai ai te taiao. Koinei tā te iwi Māori mahi mā roto i ngā ariā matua pēnei i ngā tikanga me te whakapapa.

  Ko te tikanga, he ritenga, he whai rānei i te tika. Ko tāna, he whakapā atu ki ngā pūnaha tikanga o ngā uara me ngā ritenga kua whanake mai i roto i ngā tau, ā, kua tino mau nawenawe hoki ki roto i ngā tikanga-ā-ahurea me te pūnaha whakapono o te ao Māori. Ko te whakapapa, ko ngā kāwai whakapapa e honohono nei i te Māori ki te taiao.

  Te Manaakitanga me te whakawhanaungatanga

  Ko te manaakitanga, he tuari rawa me te pupuri hoki ki te mana, mauri me te amaru o te tangata. Ko te whakawhanaungatanga, he whakahoahoa ki tangata kē atu me te pupuri anō hoki ki ngā whanaungatanga. Ko ētahi horopaki ki roto mai o te kēmu Kiwi Kai whakataruna ahuwhenua, pēnei i te āwhina i tētahi kiritata ki te kutētē i a rātou kau, ki te marotiritiri, whiu kararehe rānei, he waihanga āheinga ki ngā tauira ki te ako, haratau hoki i te manaakitanga me te whakawhanaungatanga.

  He mahi hei tautoko i a Papatūānuku

  Nō reira, kua whai wā i āianei ki te tākaro i te kēmu… he aha e whai ake nei? Me pēhea koutou ko āu tauira e hono ai ki te taiao, ki a Papatūānuku anō hoki?

  He aha ētahi mahi mā ngā kura me ngā tamariki me ēnei mātauranga hou? Hei tauira: ka taea te whakarite e ngā tauira tētahi māra kai, whakatipu harakeke me ngā momo tipu e hirahira ana ki te tangata whenua, te whakatipu rongoā me te ako hoki mō aua rongoā, te marotiritiri rānei ki ngā tahataha wai, ki ngā tahataha pātiki anō hoki. He nui ngā hua o ngā māra hapori, kura hoki: ko te whanaungatanga, taiao me te ahurea hoki.

  He maha ngā hapori e waihanga ana i ētahi māra-ā-hapū, māra-ā-iwi, pūnaha tuku wairākau, me te waihanga hoki i te manawaroatanga me tētahi pūnaha-ā-iwi anō hoki. Ka āwhina hoki ēnei mahi i ngā take āhuarangi. He tauira pai a Papatūānuku Kōkiri Marae o tētahi mahere-ā-rōpū e para nei i te huarahi ki mua mō te whakatipu kai hei iwi kotahi me te whakaako mātauranga, te tuku hua hoki ki ngā tāngata, kia piki nei te hauora.

  Te whakawhānui akoranga

  Ka whakataki hoki mai te kēmu Kiwi Kai whakataruna ahuwhenua ngā tikanga taketake mai i ngā ariā matua o te ao Māori ki ngā tauira pēnei i te maramataka, mahinga kai me te rongoā. Ko te nuinga o ēnei tikanga, he nui ake te whai pānga mai ki a tātou i ēnei wā nei, tēnā i ngā wā mua.

  Rights: Dr Megan Balks

  Te Parapara

  Ka tupu ake te kūmara ki Te Taupa, ki te māra o Te Parapara

  E whakaatūria ana e rua ngā wāhi o Te Parapara, te wāhi mō ngā kai puihime ngā mahinga kai. E takoto nei Te Ara Whakataukī ki waenga o te Piazza (he wāhanga nō te māra) me te waharoa. Ko tēnei wāhi te e whakaatu nei i ngā kai puihi. Ko tōna atua ko Haumiatiketike. Kei tua o te waharoa ko Te Taupa. Ko tēnei te wāhi mō te mahinga kai. Ko tōna atua ko Rongomātane.

  Kua hokia e mātou ki te ingoa tawhito, te ingoa tūturu i mua tonu i te taenga mai o Tauiwi.

  Te maramataka me te whakatō kai

  E mau nei te maramataka ngā tikanga o te ahuwhenua, arā, te wā tika ki te hī ika, ngā hurihanga o te marama, te marotiritiri, ngā hua kai, ngā tohu me te mātai tuarangi e ai ki te Māori. Ka taea te panoni tēnei pūnaha, kei te āhua tonu o ngā hurihanga o ngā kaupeka, te mahanatanga haeretanga o te ao me ngā tohu e kitea ana hoki i ngā wā rerekē. He mea whakarāpopoto mai te maramataka i tēnei atikara whai pikitia kua honoa nei hei whakatakinga.

  Rights: Manatārua Karauna 2018

  Te Maramataka Māori

  Nā ngā tirohanga o te taiao me ōna hurihuringa o te maramataka.

  Nā Isobel Joy Te Aho-White te whakaahua mai i te Listening to the land, 2018, Taumata 3, hautaka Connected, Te Tāhuhu o te Mātauranga.

  Mahinga Kai

  Ko te Mahinga kai/mahika kai e ana ki te waitohu o ngā rawa taiao e pupuri nei i te mauri o ngā mea, e ora hoki ai te tangata. Ko te mahinga kai he whakahaere, he tiaki hoki i ēnei rawa, pērā i ō tātou tīpuna i mua ake nei, mā te tautoko i te kanorau koiora me ngā tikanga-ā-ahurea, te tuku hoki i ngā rawa me ngā taonga kia ora tonu ai. Anei tētahi atikara kia whakahōhonu i tō māramatanga ki te mahinga kai.

  Rongoā

  Ko te rongoā, he rautaki whakaora taketake a te Māori, e whakamahi nei i ngā tipu māori, te mirimiri me ētahi rautaki whakaora māori.

  Whakawhānuihia mai tō māramatanga me ngā rauemi Pokapū Akoranga Pūtaiao: Atikara Rongoā Māori, me te atikara te pūtaiao o te rongoā.

  He kōrero kōpūtahi

  Kei tēnei atikara he kupu matua me ngā pārongo o te ao Māori.

  Nō te kāhui whetū o Matariki a Tupuārangi. Ko tēnei whetū te rangitāmirotanga ki ngā tipu o te rangi, ā, e kaha whai pānga ana hoki ki ngā manu.

  Tirohia tēnei atikara ā mātou me ngā hononga ki a Tupuārangi.

  Ka whakapuakitia e te atikara Connected Whakaotirangi me tana kete kūmara tētehi pūrākau hirahira a Tainui. Ko tā te kōrero, i haria tuatahitia mai e te tipuna, e Whakaotirangi te kūmara me ērā atu kai ki Aotearoa, ā, ka whakamōhio ai ki te iwi me pēhea te whakatō, te whakatupu me te whakapūranga kai.

  I matatau rawa atu a Ngāi Māori i te oneone me pēhea te whakatupu kai. Ko rātou ngā kaimātai oneone tutahi o Aotearoa.

  He reo Māori tēnei atikara. E whakaahua ana tēnei atikara ngā rongoā o ngā repo i ngā tipu repo i whakamahia ai i roto i ngā rautaki whakaora taketake a te Māori. Anei hoki anō he rauemi Māori Te whakamahi i ngā rauemi o Tuihonoa Te Reo o Te Repo hei whakarite ara whakaako.

  Etahi atu rauemi whai hua

  E whakaahua ana te atikara reo Māori ngā rongoā o ngā repo i ngā tipu repo i whakamahia ai i roto i ngā rautaki whakaora taketake a te Māori. He reo Māori tēnei atikara.

  He whakamihi

  I titoa ngātahitia tēnei mahi e mātou ko Garth Harmsworth o Manaaki Whenua.

  Nā Te Ngaru Wehi i whakamāori.

  Ko te whāinga o tēnei kaupapa, ko te whakakahai te mōhiotanga me pēhea te whakatipu kai i runga hoki i te whakaaro pai ki te taiao.

  He mea tautoko ēnei mahi nā Manaaki Whenua rātou ko He Hihiri i te Mahara – Hīkina Whakatutuki, Ngā Koiora Tuku Iho, me ērā atu hoa mahi maha.

  Rights: Logos are the property of individual schools and organisations

  Kiwi Kai project partners and funders

  The Kiwi Kai project has been supported by a wide range of partner organisations. It was funded by Curious Minds, New Zealand’s Biological Heritage National Science Challenge and Manaaki Whenua – Landcare Research.

   Published 12 May 2023 Referencing Hub articles
     Go to full glossary
     Download all